Site Overlay

Kung Fu

Kung Fu är en västerländsk benämning på de kinesiska stridskonsterna och betyder egentligen förmåga eller skicklighet. Strids- och krigskonster har funnits i Kina och andra länder sedan urminnes tider.

I Shao Lin tempel studerade och utvecklade munkar Kung Fu. De skapade ett rörelsesystem, genom att iaktta olika djurarters specifika sätt att försvara sig. Munkarna lärde sig djurens försvarstekniker och anpassade dessa till den mänskliga rörelseförmågan.